Main menu

A la nova escola de tennis SET BALL volem innovar en la creació
e implantació d'un nou model de formació esportiva de base.

PLANIFICACIÓ ESPORTIVA ADEQUADA A
CADA ETAPA DE L'ESCOLA

ETAPES
 
•BASE
–Grup 1 ( 4-7 anys ) Mini-tennis
–Grup 2 ( 8-11 anys )
–Grup 3 ( 12- + anys )
–Grups 2 y 3 es dividiran en Iniciació i Avançat
 
•GRUP PONT
 
•ALT RENDIMENT
–Grup 4.
–Grup Pre-Pro.
                                       F  DESCARREGAR HORARIS I PREUS 
 
 
 

Noticies Tennis

Noticia del canal no encontrada